Barbara Szyszka
dr inż. Barbara Szyszka
Instytut Matematyki
Wydział Elektryczny
Politechnika Poznańska
ul Piotrowo 3a, 60-965
barbara.szyszka@put.poznan.pl
tel +48 61 665 27 63